Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Hulp bij opzetten Facebook-account

Omschrijving

SUNFriesland zoekt hulp bij het opzetten en uitwerken van hun Facebook-account. Een vrijwilliger uit de noodopvang zal SUNFriesland hierbij helpen. Als tegenprestatie voor WELLZO, krijgen zij een korte presentatie van iemand van SUNFriesland over wat de organisatie doet en waar zij voor staan.

Match informatie

Aanvraagdatum 12-04-2016