Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

100 objecten fotograferen

Omschrijving

Het Fries Museum heeft gematcht met Noorderblik! Noorderblik zal 100 objecten gaan fotograferen die in het bezit zijn van het Fries Museum. In ruil hiervoor zal het Fries Museum Noorderblik vermelden in hun communicatie-uitingen. Daarnaast komt er een tentoonstelling van de gefotografeerde objecten.

Match informatie

Aanboddatum 12-04-2016