Stichting JOF

Doelstelling 1

Jongeren activeren en stimuleren op het gebied van ondernemerschap zodat zij ondernemerskwaliteiten ontwikkelen welke zij onder andere kunnen inzetten voor hun eigen onderneming/bijbaan tijdens LWD2018.

Doelstelling 2

Vergroten van eigenwaarde en mate van regie in eigen leven van de jongeren.

Dit project wordt voor en door jongeren opgezet om jongeren te activeren, stimuleren op het gebied van ondernemerschap én ondernemerschapskwaliteiten bij hen te ontwikkelen. Hiermee kunnen ze een betere kans op de arbeidsmarkt voor zichzelf creëren en krijgen ze meer regie over  hun eigen leven. Door dit project samen met de jongeren, met name uit de achterstandswijken, vorm te geven worden ze in hun kracht gezet. Ze komen tijdens dit project in contact met onder andere toeristen van alle uithoeken van Europa van verschillende milieus en achtergronden. Daarnaast  word hun eigenwaarde vergroot en zullen zij inzien dat er veel mogelijk is in deze maatschappij op dit moment. Ze moeten het alleen leren zien en de kansen weten te benutten. Door dit project op te zetten voor en door jongeren worden zij gestimuleerd om hun kansen in de toekomst te verbeteren op meerdere gebieden. Zo krijgen ze het gevoel  van waarde te zijn, dat werken leuk kan zijn en iets oplevert, leren ze over andere culturen en talen, kijken ze verder dan alleen hun eigen wijk en situatie en ontwikkelen ze zichzelf op het gebied van ondernemerschap waardoor ze actiever in het leven staan en een proactieve houding kunnen aannemen. Dit zal ze ook helpen meer regie in het eigen leven te nemen, andere keuzes te maken dan bijvoorbeeld hun ouders en door de ervaring die ze hierbij opdoen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Tevens leren ze de kansen in de maatschappij te zien en krijgen ze inzicht in hoe ze deze kansen kunnen benutten. Door in het project samen te werken met jongeren uit verschillende milieus kunnen ze elkaar leren kennen, van elkaar leren en elkaar stimuleren. Zo komen jongeren met verschillende achtergronden bij elkaar en kunnen ze elkaar versterken. Daar waar ze anders elkaar misschien niet zouden opzoeken wordt nu deze combinatie gemaakt om van elkaar te leren en elkaars talent te benutten.

Vraag

Wij zoeken een penningmeester met de volgende taken:
– 3 keer per jaar vergaderen met het bestuur
– Opmaken jaarrapport
– Controleren/beheren financiën, in samenwerking met de kwartiermakers binnen de stichting

Tegenprestatie