Aan welke voorwaarden moet de aanvraag voldoen?

Gemeente Leeuwarden
– Het project levert een bijdrage aan verbetering van de leefkwaliteit van mensen in de gemeente Leeuwarden. In het bijzonder voor die mensen die het netwerk en/of de mogelijkheid niet hebben dit zelf te organiseren. Hieronder vallen ook activiteiten op kunst- en cultuurgebied die de sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, die kansen vergroten en eenzaamheid voorkomen
– Er is in Leeuwarden draagvlak voor het project
– Bij realisering van het project zijn bewoners betrokken.

Organisatie
– De organisatie waar de vraag vanuit wordt gesteld heeft geen commerciële doeleinden en staat ook niet geregistreerd als een commerciële instelling (profit-instelling)

Financiën/materialen
– De organisatie heeft geen financiën of te weinig financiën om de vraag zelf in te vullen
– Binnen de organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende materialen- of expertisemiddelen aanwezig om tot realisering van de aanvraag te komen
– Bedrijven hoeven door de vraag geen (grote) aanspraak te doen op hun eigen budget.

Politieke/religieuze
– Het project heeft geen betrekking op religieuze of politieke activiteiten/doeleinden.

Doel/einde van de vraag
– De aanvraag kent een concreet eindproduct en is eindig binnen een redelijke periode.
– De aanvraag moet uiteindelijk zelf door de organisatie zelf opgepakt kunnen worden.

Omschrijving/aanlevering vraag
– Het project is helder en volledig omschreven op een standaard aanvraagformulier.
– De vraag kan door verschillende bedrijven worden gerealiseerd.
– De aanvraag is niet te omvangrijk of te complex en als zodanig snel te realiseren.

Voorbeelden van vragen.
Wij willen 200 nieuwsbrieven versturen per post en daarvoor zijn postzegels nodig.
Afgewezen, omdat: De vraag kan niet door verschillende bedrijven worden gerealiseerd, zonder dat zij direct geld moeten betalen.

 

 Om onze organisatie te presenteren aan instanties, zoals scholen, zorginstellingen etc. zijn wij   op zoek naar een beamer. Voor aanschaf hebben wij helaas, geen financiën.