Ernst Janssen, bestuurslid

09 augustus 2016

De Leeuwarder Uitdaging brengt verschillende maatschappelijke groeperingen en domeinen bij elkaar met als motto: wie het maatschappelijk wat beter getroffen heeft helpt degenen, die dat nodig hebben. Een mooie en succesvolle manier van samen werken aan verbetering, waarin de menselijke maat en praktische ondersteuning voorop staan. Dat spreekt mij aan en daar werk ik graag aan mee.