ORGANISATIE LEEUWARDER UITDAGING

OPERATIONEEL TEAM
Margriet Gerritsma-Manager
Marischa Oosterbos-Projectondersteuning
Julie-Anne Arendsen-Vrijwilliger projecten en PR
Sandra Pols-Vrijwilliger projecten en PR
Rodiah Buisman-Vrijwilliger projecten en PR

FOUNDERS 2018
Aegon
De Friesland Zorgverzekeraar
Friesland Campina
Achmea
Gemeente Leeuwarden

FONDSEN 2018
Leeuwarder Ondernemers Fonds
Stichting Midnightwalk Leeuwarden
Stichting het Hijenga Fonds
Iepen Mienskipsfûns

VRIENDEN
Het Ware Noorden
Huis aan Huis Leeuwarden
FRLPost
8DGames
Merkmonsters
ROC Friese Poort
Fries Museum
ABN-AMRO
Bentacera
EnWestdijk
Noorderblik
Niels Remigius
Grand Café Z
JCI Friesland
PIXL
Post Plaza
Present Promotions
Scrum.frl
Visser en de Graef communicatie
We Think Next
YFK Care to Differ
Zaga Online Marketing
Studio IPSI
ONDERSTEUNERS
De Haan Advocaten en Notarissen-Oprichting Stichting
Amaryllis-Kantoorlocatie
Puik-Bouw en technisch onderhoud website

BESTUUR
Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van doelstelling en missie, het genereren van founders, het bijeenbrengen van de adviesgroep en voor het aansturen van de uitvoerend medewerkers.

Arjen Westra – Aegon
Sjoerd Tolsma- Amaryllis
Peter Mulder – Stenden Hogeschool