Word ook vriend van de Leeuwarder Uitdaging

Ben jij een maatschappelijk betrokken ondernemer of organisatie en draag je de Leeuwarder Uitdaging
een warm hart toe? Geweldig! Word dan ook vriend van de Leeuwarder Uitdaging en word onderdeel
van ons bedrijvennetwerk. Je kan ons als vriend op verschillende wijze ondersteunen.

Jaarlijkse bijdrage
Met een bijdrage van € 500,- ben je al vriend van de Leeuwarder Uitdaging. Met deze bijdrage help
je ons met de realisatie van de vele mooie projecten die de we jaarlijks realiseren. Je laat je daarbij
tevens zien als sociaal betrokken ondernemer bij onze stad! (De Leeuwarder Uitdaging heeft een
ANBI status. De financiële bijdragen mag je als gift aftrekken van de belasting).

Bijdrage in natura
Natuurlijk kan je ook vriend worden van de Leeuwarder Uitdaging door het leveren van een bijdrage
in natura. Bijvoorbeeld door een vrijwillige inzet van kennis, materialen of mankracht op de Beursvloer of bij de ontwikkeling van nieuws, activiteiten en projecten. Wat je bijdrage ook is, samen kunnen we Leeuwarden een beetje mooier maken.

Wil je bijdragen?
Wij ontvangen graag een mail via info@leeuwarderuitdaging.nl