In totaal zijn er op de Beursvloer 49 matches gemaakt met een maatschappelijke waarde van €70.600.

Bedrijf/organisatie  Organisatie Match Waarde
Gemeente Leeuwarden Fier Geven van workshop aan cliënten van Fier. De workshop vindt plaats op het gemeentehuis. €400
De Friesland Zorgverzekeraar Stichting Dierenopvang de Wissel Ondersteuning/cursus WordPress €600
In4Work Tresoar Kennismaking/introductie van het Sonttolproject bij In4work €2000
WELLZO Fier Hoe helpt vrijwilligerswerk betaald werk te vinden €160
Fryslân Hartveilig Aanzet 5x cursus AED training € 1000
Olympia Uitzendbureau Friesland Stichting Present Leeuwarden Praktisch of sociaal project voor 10 pers. €3000
8D games Fier Kennismaking om tot een stageplek te komen €100
Fryslân Hartveilig Piter Jelles de Brêge Aanmelding AED controleren. Mogelijkheid voor reanimatiecursus op school €400
Maandag Piter Jelles Sollicitatietraining €800
Wellzo Piter Jelles Ynsicht Vrijwilligers als ondersteuners in ICT-lokalen. €400
Olympia Uitzenbureau Friesland Stichting Fryslân Hartveilig Promotie van belang hulpverlenerschap €1500
Thuiszorg het Friese Land Fier Jonge vrouwen worden gematcht aan ouderen die eenzaam zijn. €2500
De Friesland Zorgverzekeraar Stichting ZVCL Ontwerp folder plus eerste druk.  €1000
Bewegingscentrum Leeuwarden Fryslân Hartveilig Het aanmelden van beschikbare AED bij het bewegingscentrum, zodat deze in geval van nood kunnen worden ingezet. €240
De Friesland Zorgverzekeraar WELLZO Mantezorg 10 chauffeurs worden ingezet voor de Mantelzorglunch 8 november. €2000
De Friesland Zorgverzekeraar Stichting ELF Ondersteuning opstellen beleidsplan 2016-2019. Kinderen en jongeren trainingen geven met respijtzorg, waarbij diens identiteit versterkt wordt en hun participatie versterk wordt. € 250
ABN AMRO FSU Uitzetten van bestuursvacature en adviseur voor bestuur.  €1000
De Fabriek MFC Westenkwartier Div. kantoormeubilair en materialen € 500
MVO Communicatiebureau Museum de Grutterswinkel Communicatiebeleid/plan manken € 2000
Maandag Aanzet Sollicitatietraining €200
De Friesland Zorgverzekeraar Stichting Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen Bedrijfstechnische ondersteuning / bedrijfsplan €1500
In4work Tûmba Vrijwilligers €1000
Bewegingscentrum Leeuwarden Best Buddies Friesland Faciliteren ruimte en menskracht €500
Belastingdienst Fier Cliënten van Fier komen op bezoek bij de belastingtelefoon €350
Zienn, Skrep Circus Saranti Hulp bij verbouwing €1000
Tûmba Fier Kennisuitwisseling € 200
De Werkmeester BV WELLZO Werkplek voor een half jaar. Coachtraject van 2 maanden 1 uur per week € 650
De Friesland Zorgverzekeraar Bezoekproject Rode Kruis Beschikbaar stellen van publicatie ruimte. € 1500
Buurtservicepunt Zienn, Skrep Bestickeren van folders en rondbrengen € 5000
De Haan Advocaten en Notarissen Stichting Welkom Hulp bij oprichting stichting € 500
In4work Fier Werkervaringsplekken voor slachtoffers geweld € 1500
Maandag Fier Sollicitatietraining voor 10 mensen € 300
MFC Westenkwartier Aanzet Pooltafel en tafelvoetbalspel €1500
Visser en de Graef comminicatie St. Dierenopvang de Wissel Ontwikkelen van een campagne te verkrijgen van donateurs en ontwerp van eenvoudige website € 4200
Wij! Doen Fier Tuinonderhoud € 2000
Wil B.V. Stenden SPH Combinatie stage: begeleiding aan huis en activiteiten & dagbesteding € 5.000
Slachtofferhulp Nederland Stenden SPH Presentatie over slachtofferhulp € 200
Maandag De Brêge Piter Jelles Training presentatie voor leerlingen € 500
De Fabriek Leeuwarden Stichting Dierenopvang de Wissel 300 stoeptegels € 1500
Stenden Hogeschool Stichting Bewonersbedrijf Heechterp Schieringen Advies over functioneel ontwerp t.b.v. bewonersvereniging Heechterp Schieringen € 400
Aegon Stichting ZVCL  Twee vrijwilligers voor I-pad begeleiding, vrijwilligers voor activiteitenbegeleiding 1x p.m. op zondag en vacatures voorzitter en vakantiebegeleiding uitzetten in netwerk. € 13.000
Rotary Leeuwarden Fier Activiteitendag € 1400
Aegon WELLZO Mantelzorg 500 pennen en 50 usb sticks € 2500
Wij! Doen WELLZO Mantelzorg Maken van cadeautjes vrijwilligers ± 50 stuks. € 250
Aegon Rode Kruis Ruimte beschikbaar voor kerstborrel € 250
Aegon Fier Training ‘’Financieel bewustzijn’’ voor 50 pers. € 750
De Friesland Zorgverzekeraar Stichting Present Oproep medewerkers voor Stichting Present € 1500
Stichting Fryslân Hartveilig Maandag Aanbieden/promoten burgerhulpverlenerschap aan werknemers. € 800
Stichting Dierenopvang de Wissel Piter Jelles de Brêge Tegels leggen, excursie, mogelijkheid tot ‘’uitlaat’’ stage € 800