Zoveel mogelijk ouderen in het zonnetje!

Partners: Bedrijfsleven, UVV, Vrijwilligers, Studenten, Serviceclubs, Kerken, Verzorgingstehuizen.

Samen met boven genoemde partners en het bedrijfsleven brengen we een bloemengroet aan ouderen in Leeuwarden die eenzaam of ziek zijn en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een bloemengroet bestaat uit een aantal vrolijk verpakte narcisbollen met een passende groet of gedicht. Het inpakken en verspreiden van de bloemengroet gebeurt in samenwerking met de bovengenoemde partners. We willen in 2018 zoveel mogelijk ouderen een bloemengroet brengen en in het zonnetje zetten. Naast de bloemengroet willen we bedrijven en medewerkers enthousiasmeren om wandelmaatje te worden in 2018. Hiermee willen we niet alleen een bijdrage leveren op het gebied van eenzaamheid, maar ook zorgen dat meer ouderen kunnen genieten van het culturele programma van LF2018.