Kledingbeurs XXL

Partners: Dress for Succes, Service Clubs, Kledingwinkels, Wijkteams, Humanitas, Leger des Heils.

Samen met bovengenoemde partners gaan we een gratis toegankelijke XXL Kledingbeurs organiseren voor gezinnen met een krappe beurs. Onderzoek wijst uit dat, naast eten, de grootste behoefte van gezinnen, die op de armoedegrens leven, bestaat uit goede kleding. Bij het organiseren van de XXL kledingbeurs helpen we bestaande initiatieven en versterken deze met inzet van vrijwilligers en de medewerking van het lokale bedrijfsleven.