Het integratiediner

Partners: Friesland College, NHL Stenden, WELLZO, Bedrijfsleven, Humanitas, Voedselbank.

Het integratiediner is gebaseerd op het landelijke Integratiediner dat ieder jaar in oktober plaats vindt. Duizenden mensen met verschillende achtergronden op honderden locaties bereiden gerechten met elkaar en voor elkaar. Een ontspannen en smakelijke manier om elkaars cultuur en achtergronden te ontdekken en om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen. Eten verbindt, het speelt in iedere cultuur een belangrijke rol en achter ieder gerecht zit een verhaal. Aan tafel bij het Nationaal Integratiediner ontdekken mensen dat ze misschien wel heel veel verschillen van elkaar, maar dat zij ook veel overeenkomsten hebben. Én mensen ervaren dan al snel dat verschillen niet eng zijn, maar juist interessant. Want verschillen leiden tot andere inzichten en nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën leiden op hun beurt weer tot verbeteringen, daarom luidt het motto van het Nationaal Integratiediner ook als volgt:  “het verbinden van mensen +  het vieren van verschillen = het benutten van kansen.”

De Leeuwarder Uitdaging wil samen met haar partners een integratiediner organiseren voor nieuwkomers op- of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op deze wijze kan het integratiediner een laagdrempelige kennismaking zijn met het Leeuwarder bedrijfsleven. Door samen te koken en te eten ontstaat er nieuwe banden waar weer nieuwe samenwerkingen, dienstverbanden en inzichten uit ontstaan.