Empowerment 2.0

Partners: Ervaringsdeskundigen,  Gemeente Leeuwarden, Wijkteams, Bedrijfsleven, Commerciële Club, Serviceclubs, WELLZO, Founders.

In samenwerking met diverse partners gaat de Leeuwarder Uitdaging een Seminar organiseren rondom het thema armoede en schulden onder de noemer Empowerment 2.0. Met dit seminar wil de Leeuwarder Uitdaging zorgen dat het Leeuwarder bedrijfsleven zich meer bewust wordt van de problematieken in Leeuwarden rondom armoede en aanverwante problemen zoals schulden.

We willen het bedrijfsleven niet alleen informeren maar ook uitdagen om mee te denken in oplossingen en concrete bijdragen. Samen met maatschappelijk organisaties en sociale wijkteams brengen we concrete behoeften in kaart en gaan we kijken hoe bewoners, die extra hulp kunnen gebruiken, door het bedrijfsleven kunnen worden gesteund. Doel is om 75 gezinnen 6 maanden lang te ondersteuning op het gebied van expertise, mankracht en materialen.

Om te zorgen voor een succesvol event willen we niet alleen de lokale politiek te betrekken maar ook zorgen voor toonaangevende sprekers, zoals bijvoorbeeld Annemarie van Gaal. Annemarie is landelijk o.a. bekend als succesvol ondernemer, maar ook als iemand die groter betrokkenheid toont met programma’s waarbij armoedebestrijding centraal staat. Door het (mede) organiseren van dit event willen wij het Leeuwarder bedrijfsleven op de been krijgen en enthousiasmeren voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.