Leer van de experts

De Leeuwarder Uitdaging springt in, daar waar de vraag groot is. Zo ook voor Maatschappelijke Organisaties die gezamenlijk een vraag hebben op één gebied. Door middel van workshop Carroussels willen wij de expertise van organisaties op diverse terreinen vergroten. De laatste was op het gebied van communicatie.