De Leeuwarder Uitdaging organiseert diverse evenementen waarin we ons sterk maken voor verschillende doelgroepen.

• De Beursvloer

De Beursvloer is al jarenlang  een succesvol event georganiseerd door de Leeuwarder Uitdaging. Op de Beursvloer van de Leeuwarder Uitdaging wordt niet in geld gehandeld, maar in veel mooiere zaken zoals Kennis, Materialen en Menskracht. lees meer…

• Carrousel

De Leeuwarder Uitdaging springt in, daar waar de vraag groot is. Door middel van workshops Carroussels willen wij de expertise van Maatschappelijke Organisaties op diverse terreinen vergroten. lees meer… 

Samen met het bedrijfsleven organiseert de Leeuwarder Uitdaging een inspirerende carrousels voor non-profit organisaties, waar ze kunnen deelnemen aan diverse leerzame workshops. lees meer…

Doneer je smartphone

Samen met de gemeente Leeuwarden gaat de Leeuwarder Uitdaging het bedrijfsleven, en haar medewerkers, oproepen om hun oude smartphones te doneren aan studerende jongeren die uit een armlastige gezinssituatie komen. lees meer…

• Empowerment 2.0

In samenwerking met diverse partners gaat de Leeuwarder Uitdaging een Seminar organiseren rondom het thema armoede en schulden onder de noemer Empowerment 2.0. lees meer…

• Het integratiediner

De Leeuwarder Uitdaging wil samen met haar partners een integratiediner organiseren voor nieuwkomers op- of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. lees meer…

• Kledingsbeurs XXL

Samen met diverse partners gaan we een gratis toegankelijke XXL Kledingbeurs organiseren voor gezinnen met een krappe beurs. lees meer…

Ouderen in het zonnetje!

Samen met diverse partners en het bedrijfsleven brengen we een bloemengroet aan ouderen in Leeuwarden die eenzaam of ziek zijn en een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. lees meer…