LET OP: DE LEEUWARDER UITDAGING IS (TIJDELIJK) NIET ACTIEF

De coronacrisis heeft ook op de Leeuwarder Uitdaging een grote impact gehad. We hadden dit jaar van start willen gaan met vele mooie activiteiten. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Ook hebben de huidige omstandigheden ertoe geleid dat de Leeuwarder Uitdaging zichzelf opnieuw moet uitvinden. Daar nemen wij dit jaar de tijd voor. Samen met het bestuur en onze founders zetten wij een nieuwe koers uit. Hierbij spelen naast Corona ook financiële en organisatorische vraagstukken een rol. De gemeente Leeuwarden heeft vanwege bezuinigingen haar financiële steun stop gezet en ook voor het bedrijfsleven is maatschappelijk sociaal ondernemen geen topprioriteit. Daarnaast moeten wij ook de veiligheid van onze medewerkers en vrijwilligers kunnen waarborgen.

Wij realiseren ons dat juist in een tijd als deze De Leeuwarder Uitdaging van grote toegevoegde waarde kan zijn, maar de omstandigheden laten dit momenteel helaas niet toe. Wij organiseren om die reden dit jaar geen activiteiten en hopen jullie aan het eind van het jaar te kunnen informeren over onze verdere plannen en ambities.